till webshop till webshop
 Handla fraktfritt från webshopen   Du kan Nu handla fraktfritt via vår webbshop                          Länk: www.yourvismawebsite.com/kognitivt-centrum Man kan också handla via E-mail: info@kognitivtcentrum.se Tel: 040-30 16 80 Brev: Kognitivt Centrum, Stenhotten 60, 269 73 Förslöv Vad ska man tänka på i den pedagogiska kartläggningen? Neuropsykolog Björn Adler beskriver här vad som ska ingå och hur man kan använda Kognitivt Centrum´s kartläggnings-och åtgärdsmaterial på ett vinnande sätt. Här finns också en kortfattad information av screeningmaterialet. OBS! Här finns också info och förslag på hur man genomför kommunscreening och identifierar eleverna med matematiksvårigheter/dyskalkyli - sista sidan i testinfo Läs “Frågor och Svar” om test                                        
  Lilla kartläggningspaketet   Det här ingår: Färdighetstest i Matematik, Matematikscreening, Arbetspärmen “Kognitiv Träning i Matematik”, Boken “Vad är Dyskalkyli?” Vid köp av av lilla kartläggningspaketet erhåller Ni en rabatt på 500:-. I paketet ingår en valfri version av Färdighetstest i Matematik samt även en version av Matematikscreening. Ni betalar 4740:- med rabatten (ord pris 5240:-). Moms tillkommer till priset - Fri frakt
  Mellanstora kartläggningspaketet   Det här ingår: * Färdighetstest i Matematik * Förmåga att Snabbt Se Mängd * Talserier i Matematik * Matematikscreening * Supplementdel till Matematikscreening * Kognitiv Screening * Pärmen “Kognitiv Träning i Matematik” * Boken “Vad är Dyskalkyli?” Ni erhåller 1000:- rabatt vid köp av hela kartläggningspaketet. I paketet ingår en valfri version av Färdighetstest i Matematik, en version av Matematikscreening samt även en version av Kognitiv Screening. Ni betalar 9.840:- med rabatten (ord pris 10.840:-). Moms tillkommer till priset - Fri frakt
  Stora kartläggningspaketet   Det här ingår:  
Webshop
    Vi tillhandahåller en komplett metod för kartläggning av hela lärandet - även hjälpåtgärderna
Utbildning - kurser Utbildning - kurser Utredningar Utredningar Produktinfo Produktinfo Webshop Webshop Pedagogiska råd Pedagogiska råd Artiklar Artiklar Kontakt Kontakt testinfo testinfo
* Färdighetstest i Matematik * Färdighetstest i Läsning * Förmåga att Snabbt Se Mängd * Talserier i Matematik * Matematikscreening * Supplementdel till Matematikscreening * Lässcreening * Skrivscreening * Kognitiv Screening * Pärmarna “Kognitiv Träning i Matematik”,    “Kognitiv Träning i Läsning” samt    “Kognitiv Träning i Skrivning” * Böckerna “Vad är Dyskalkyli?” samt    “Neuropedagogik” Ni erhåller 2000:- rabatt vid köp av hela kartläggningspaketet. Det ingår då en valfri version av varje test. Ni betalar 17.420:- med rabatten (ord pris 19.420:-) Moms tillkommer till priset - Fri frakt
Kontakta oss gärna: Kognitivt Centrum  Stenhotten 60 269 73 Förslöv Telefon: 040-30 16 80 E-post: info@kognitivtcentrum.se frågor o svar frågor o svar
Dyskalkyli