Undersök matematiksvårigheter En regelbunden kartläggning av elevernas färdigheter och förmågor i matematik ligger som en viktig grund för planering och genomförande av vinnande hjälpinsatser. Starta med Färdighetstest i Matematik - som finns i fem versioner från skolstarten och upp till gymnasiet. Efter Färdighetstestet - som tar fem minuter i helklass - går man vidare med Matematikscreening som genomförs på de elever som visade på mest uttalade svårigheter. Screeningen tar ca 30 minuter att genomföra individuellt - metoden undersöker alla de kognitiva byggstenar som behövs för att kunna arbeta framgångsrikt med hela matematiken. När kartläggningen är klar har man som regel en god grund för planering av hjälpinsatserna. Till metoden är direkt kopplat träningspärmen Kognitiv Träning i Matematik, Arbetspärm med Tallinjeträning samt Babakus - en unik räknare som nu även finns för iPad. Kommunscreening av matematiksvårigheter Vi presenterar här en modell för undersökning av elever på skolnivå eller kommunnivå. Modellen täcker grundskola, gymnasium och även Komvux. Allt fler kommuner använder nu vårt kartläggningsmaterial - på även kommunnivå
 Ökad kunskap genom utbildning                             Tvådagarskurs om hur Du som lärare självständigt kartlägger, planerar och genomför vinnande hjälpåtgärder vid dyskalkyli.                   Arbetsminnestestutbildning för          pedagoger med unik metod som även innehåller träning av                       arbetsminnet.                                  Komplicerat Lärande -   tredagarskurs om hela lärandet för  pedagoger, skolledare, psykologer och logopeder. Babakus är specialdesignad för Dyskalkyliker. Det är både en träningsmetod och en räknare. OBS! Godkänd av Skolverket att även användas vid även nationella prov i matematik. Läs mer på webbsidan: www.babakus.nu Spatialt test Undersökning av Spatial förmåga - som är viktig i matematiken - kan nu undersökas med Adler Utvikning av Geometriska Kroppar.N produktinfo u ff produktinfo  
  Vad är dyskalkyli?   Dyskalkyli handlar om matematiksvårigheter.   Flertalet är normalbegåvade men misslyckas ändå med matematiken. Många är oändligt missförstådda under sin skoltid. De har fått fel sorts hjälp, ofta på för låg nivå. Hjälpen ligger inte bara i att arbeta mer med det som man misslyckats med. Här krävs nytänkande. Vi räknar med att ca 5-6 % har svårigheter som inryms i diagnosen dyskalkyli. Läs gärna mer i Björn Adlers artikel om Dyskalkyli
mer info kurs mer info kurs mer info mer info mer info kurs mer info kurs Bron till bättre förståelse Welcome to Domain  Kognitivt Centrum
   Välkommen till Kognitivt Centrum - ett professionellt nytänkande
Utbildning - kurser Utbildning - kurser Utredningar Utredningar Produktinfo Produktinfo Webshop Webshop Pedagogiska råd Pedagogiska råd Artiklar Artiklar Kontakt Kontakt
Få e-book “Vad är Dyskalkyli?” utan kostnad En begränsad tid framöver kan Du få boken Vad är Dyskalkyli som är skriven av Neuropsykolog Björn Adler. Boken beskriver vad som är dyskalkyli men ger också många exempel på framgångsrik kognitiv träning. Du behöver bara maila oss: Ditt namn Varför Du önskar boken Vi mailar Dig sedan boken som pdf-fil Vår mailadress: info@kognitivtcentrum.seinfo@kogniti vtcentrum.se
Kontakta oss gärna: Kognitivt Centrum  Stenhotten 60 269 73 Förslöv Telefon: 040-30 16 80 E-post: info@kognitivtcentrum.se e till artikel till artikel
  >
produktinfo produktinfo produktinfo produktinfo produktinfo produktinfo Läs mer Läs mer produktinfo produktinfo
Dyskalkyli