Mattekraftprojekt - utvecklingsprojekt

Vi har sedan många år tillbaka ett nätverk med ett hundratal lärare från Sverige, Norge, Danmark och Finland. I detta nätverk, där det ingår pedagoger som gått eller går vår auktorisationsutbildning, har vi genomfört många utvecklingsprojekt. Här några exempel: 2017 Mattekraftprojekt om Matteångest Läs mer: www.dyskalkyli.nu/MA.pdf 2020 Mattekraftprojekt om Tallinjen Läs mer: www.dyskalkyli.nu/Tallinjen.pdf 2021 Mattekraftprojekt om att läsa bokstavserier & sifferserier Läs mer: www.dyskalkyli.nu/LettersandNumbers.pdf Under 2023 har vi haft ett Mattekraftprojekt som handlat om Matematiken i Konsten & Konsten i Matematiken. Fokus ligger som alltid hos oss på elevens upplevelser - tankar och känslor. Projektet avslutades med nätverksmöte i oktober 2023.

Vad är dyskalkyli?

Dyskalkyli handlar om matematiksvårigheter. Flertalet är normalbegåvade men misslyckas ändå med matematiken - eller främst de delar som handlar om tal och siffror - som också kallas för numerisk förmåga. Många är oändligt missförstådda under sin skoltid. De har ofta fått fel sorts hjälp, på för låg nivå. Hjälpen ligger inte bara i att arbeta mer med det som man misslyckats med. Här krävs nytänkande. Vi räknar med att ca 5-6 % har svårigheter som inryms i diagnosen dyskalkyli. ___________________________ Matematik är en viktig del av livet. Vi kan egentligen inte välja bort den därför att vi varje dag, eller varje stund, hamnar i olika situationer där vi gör beräkningar, systematiserar information och tar beslut. Och detta är just vad matematik i stor utsträckning handlar om. Vi möter matematiken när vi handskas med siffror och tal men vi möter också matematiken när vi hanterar och löser problem i vardagen. Det är problemlösning och logiskt tänkande. Det finns nog inte något annat ämne i skolan som är så förknippat med begåvning som just matematik. Även om man är duktig i andra ämnen och känner att man i det stora hela faktiskt är framgångsrik och har många vänner och en bra familj som stöttar så kryper osäkerheten över oss. Då kommer frågorna: “Vad är det som gör att jag inte klarar av matten? Varför är jag inte lika duktig som mina kamrater? Jag kanske, egentligen, är dum i huvudet?!” Under alla år som jag arbetat inom skolan samt barn-och ungdomspsykiatrin (BUP) har jag också mött oändligt många med knäckt självförtroende och självkänsla. Många har också blivit deprimerade och några har mått så dåligt att de haft uttalade självmordstankar. Och egentligen är allt detta inte så konstigt. Vem orkar misslyckas i stort sätt varje dag och samtidigt behålla en god självkänsla? En bra ny väg går via att börja vinna segrar även i matematiken. Läs gärna mer i Björn Adler´s artikel om dyskalkyli
Vara en vanlig familj trots matteproblemen Tänk på att inte öva för mycket på skolmatten hemma. Trots att ert barn har dyskalkyli så hjälper det inte alltid att bara öva ännu mer än vad man redan gör i skolan. Det kan få motsatt effekt och leda till bristande motivation och tappad lust hos ert barn. Ni måste också få chans att umgås och vara en vanlig familj.
Vad ska man tänka på som lärare? Elever med dyskalkyli ska öva sina svårigheter i korta pass en stund om dagen men övrig tid måste man vara mycket generös med tekniska- och pedagogiska hjälpmedel så att de inte fastnar på för låg nivå i matematiken. Var noga med att det inte hamnar felaktiga svar i elevens minne. Lästips: “Dyskalkyli & Matematik” av Björn Adler OBS! Andra upplagan från dec 2022 finns nu att köpa som e-bok genom www.adlibris.se eller via Apple Books

Kontakta oss

Kognitivt Centrum Stenhotten 60 269 73 Förslöv 040-30 16 80 info@kognitivtcentrum.se http://www.kognitivtcentrum.se

- Ett professionellt nytänkande -

Vi är neuropsykologer och arbetar utifrån aktuell och modern hjärnforskning,

neuropsykologi & neurovetenskap Björn Adler Leg psykolog, Neuropsykolog, Leg psykoterapeut med inriktning KBT Hanna Adler Leg psykolog, Neuropsykolog, Leg psykoterapeut med inriktning KBT
Kognitivt Centrum
fler råd o info fler råd o info Adlers artikel Adlers artikel

Mattekraftprojekt - utvecklingsprojekt

Vi har sedan många år tillbaka ett nätverk med ett hundratal lärare från Sverige, Norge, Danmark och Finland. I detta nätverk, där det ingår pedagoger som gått eller går vår auktorisationsutbildning, har vi genomfört många utvecklingsprojekt. Här några exempel: 2017 Mattekraftprojekt om Matteångest Läs mer: www.dyskalkyli.nu/MA.pdf 2020 Mattekraftprojekt om Tallinjen Läs mer: www.dyskalkyli.nu/Tallinjen.pdf 2021 Mattekraftprojekt om att läsa bokstavserier & sifferserier Läs mer: www.dyskalkyli.nu/LettersandNumbers.pdf Under 2023 har vi haft ett Mattekraftprojekt som handlat om Matematiken i Konsten & Konsten i Matematiken. Fokus ligger som alltid hos oss på elevens upplevelser - tankar och känslor. Projektet avslutades med nätverksmöte i oktober 2023.
Vara en vanlig familj trots matteproblemen Tänk på att inte öva för mycket på skolmatten hemma. Trots att ert barn har dyskalkyli så hjälper det inte alltid att bara öva ännu mer än vad man redan gör i skolan. Det kan få motsatt effekt och leda till bristande motivation och tappad lust hos ert barn. Ni måste också få chans att umgås och vara en vanlig familj.
Vad ska man tänka på som lärare? Elever med dyskalkyli ska öva sina svårigheter i korta pass en stund om dagen men övrig tid måste man vara mycket generös med tekniska- och pedagogiska hjälpmedel så att de inte fastnar på för låg nivå i matematiken. Var noga med att det inte hamnar felaktiga svar i elevens minne. Lästips: “Dyskalkyli & Matematik” av Björn Adler OBS! Andra upplagan från dec 2022 finns nu att köpa som e-bok genom www.adlibris.se eller via Apple Books

Vad är dyskalkyli?

Dyskalkyli handlar om matematiksvårigheter. Flertalet är normalbegåvade men misslyckas ändå med matematiken - eller främst de delar som handlar om tal och siffror - som också kallas för numerisk förmåga. Många är oändligt missförstådda under sin skoltid. De har ofta fått fel sorts hjälp, på för låg nivå. Hjälpen ligger inte bara i att arbeta mer med det som man misslyckats med. Här krävs nytänkande. Vi räknar med att ca 5-6 % har svårigheter som inryms i diagnosen dyskalkyli. ___________________________ Matematik är en viktig del av livet. Vi kan egentligen inte välja bort den därför att vi varje dag, eller varje stund, hamnar i olika situationer där vi gör beräkningar, systematiserar information och tar beslut. Och detta är just vad matematik i stor utsträckning handlar om. Vi möter matematiken när vi handskas med siffror och tal men vi möter också matematiken när vi hanterar och löser problem i vardagen. Det är problemlösning och logiskt tänkande. Det finns nog inte något annat ämne i skolan som är så förknippat med begåvning som just matematik. Även om man är duktig i andra ämnen och känner att man i det stora hela faktiskt är framgångsrik och har många vänner och en bra familj som stöttar så kryper osäkerheten över oss. Då kommer frågorna: “Vad är det som gör att jag inte klarar av matten? Varför är jag inte lika duktig som mina kamrater? Jag kanske, egentligen, är dum i huvudet?!” Under alla år som jag arbetat inom skolan samt barn-och ungdomspsykiatrin (BUP) har jag också mött oändligt många med knäckt självförtroende och självkänsla. Många har också blivit deprimerade och några har mått så dåligt att de haft uttalade självmordstankar. Och egentligen är allt detta inte så konstigt. Vem orkar misslyckas i stort sätt varje dag och samtidigt behålla en god självkänsla? En bra ny väg går via att börja vinna segrar även i matematiken. Läs gärna mer i Björn Adler´s artikel om dyskalkyli
Kognitivt Centrum